Prawo

Zespół prawników opracowuje teksty dotyczące prawa własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Artykuły dedykowane są przedsiębiorcom, którzy w codziennej pracy stykają się z ochroną znaków towarowych, patentów i wynalazków.