Prawo, Znaki towarowe

Kłopoty potentata wędliniarskiego – spór o prawa wyłączne

Smakoszom wyrobów wędliniarskich z pewnością dobrze znany jest znak towarowy słowno-graficzny z rozpoznawalnym logo przedstawiającym mistrza masarskiego oraz warstwą słowną „Henryk Kania”. Właściciel znaku, spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania popadła w tarapaty finansowe, które w najgorszym scenariuszu mogą się zakończyć ogłoszeniem upadłości. Trwają spekulacje, negocjacje, a plany naprawcze czekają na wdrożenie. Majątkiem firmy zainteresowane są trzy spółki, w tym HK Trade, spółka zależna ZM Henryk Kania.

Niezależnie od finału, zastanówmy się, co po ewentualnym przejęciu spółki stanie się z jej niemajątkowymi składnikami takim jak np. znaki towarowe?

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. są właścicielem dwóch znaków towarowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej:

   nr EUTM 013480793

nr EUTM 015907561

W Polsce Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. są właścicielem znaku towarowego

nr R.277242 oraz słownego Zakłady Mięsne Henryk Kania nr R.314200, a także wielu znaków towarowych stanowiących opakowania i zawierających element słowny Henryk Kania.

Po zbyciu przedsiębiorstwa, znaki towarowe jako niematerialne składniki przedsiębiorstwa staną się własnością nabywcy. Pan Henryk Kania zastrzega[1], że nawet po zbyciu spółki, jej nowy właściciel nie będzie uprawniony do używania imienia i nazwiska Henryk Kania, które stanowią dobra osobiste. Czy ma rację?

Niewątpliwie, imię i nazwisko Henryk Kania w rozumieniu dóbr osobistych nadal będą przysługiwały Henrykowi Kani. Niezależnie od odrębnych regulacji, są one objęte ochroną prawa cywilnego. Nie mniej jednak, znajdująca się w oznaczeniach warstwa słowna, Henryk Kania, będzie mogła być używana przez nowego właściciela spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania, jako integralna część zbytych znaków towarowych.

Sytuacja po przejęciu spółki będzie przedstawiała się tak, że każda ze stron potencjalnego sporu będzie miała swoje prawa. Nowy właściciel ZM Henryk Kania, jako następca prawny i właściciel znaków towarowych, będzie mógł używać ich w zarejestrowanej formie. Jednocześnie Henrykowi Kani będą przysługiwały dobra osobiste tj. imię i nazwisko. Prawa obu podmiotów będą więc ze sobą sprzeczne. Z jednej strony właścicielowi dóbr osobistych przysługuje roszczenie o zaniechanie z tytułu ich naruszenia, z drugiej strony użycie znaków towarowych będzie całkowicie pełnoprawne.

Pan Henryk Kania, aby móc zakazać używania swojego imienia i nazwiska, powinien złożyć w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wnioski o unieważnienie znaków towarowych w oparciu o wcześniejsze prawa osobiste.  Wynik takiego postępowania jest niełatwy do przewidzenia, ale pewnym jest, że będzie  czasochłonne.

 

[1] https://www.money.pl/gospodarka/henryk-kania-bez-henryka-kani-spor-o-logo-zakladow-miesnych-6418472616163457a.html?fbclid=IwAR1aJZce0ok4A1Y4u37s3RP3jB0-9GtNhBvwwuZ-3nR0k-QSQJSgqFxU2wg

Joanna Rafalska

Joanna Rafalska jest rzecznikiem patentowym w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ukończyła prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe studia prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagielloński. W Patpol wspiera prace związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych klientów kancelarii. Kontakt z autorką

Podobne artykuły