Znak towarowy jaki jest każdy widzi… ale czy na pewno? Część 4 – kolor

O tym co to jest znak towarowy i jaka jest jego prawna definicja była mowa we wcześniejszych artykułach niniejszego cyklu. Kolejnym z rodzajów znaków towarowych nietypowych (obok tych najbardziej popularnych jak znaki słowne, słowno-graficzne czy graficzne)...

Czytaj więcej