Prawo, Znaki towarowe

Automatyczne śledzenie rejestracji domen .eu dla unijnych znaków towarowych – od teraz będzie możliwe

Dzięki współpracy Europejskiego Rejestru Internetowych Nazw Domen (EURid) oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) właściciele unijnych znaków towarowych będą mogli otrzymywać automatyczne powiadomienia o rejestracji nazw w domenie .eu identycznych jak ich znaki towarowe.

Każda osoba fizyczna, firma i organizacja, mająca siedzibę na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii oraz Lichtensteinu, może złożyć wniosek o rejestracje dowolnej domeny z końcówką .eu. Naruszeniem jest jednak rejestrowanie nazw domen zastrzeżonych znaków towarowych na rzecz osób trzecich. Do tej pory walka z tego typu działaniami rozpoczynała się od ręcznego monitorowania dostępności danego adresu strony internetowej, między innymi na stronie EURid – eurid.eu/pl.

W celu usprawnienia całego procesu i ograniczenia naruszeń związanych z rejestracją cudzych nazw jako adresów stron internetowych (cybersquatting) oraz szybszego reagowania na tego typu naruszenia, EURid wspólnie z EUIPO opracowały system informowania właścicieli unijnych znaków towarowych o rejestracji domeny .eu z ich zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Rozwiązanie jest już dostępne w systemie i profesjonalni pełnomocnicy mogą je aktywować zarówno w trakcie składania nowego zgłoszenia, jak i dla znaków już zgłoszonych i zarejestrowanych. Dzięki włączeniu tej opcji, właściciele unijnych znaków towarowych będą automatycznie powiadamiani o rejestracji ich znaków towarowych jako nazw domen z końcówką .eu, w każdym przypadku kiedy dokona tego inny podmiot np. konkurencja.

Zdaniem EURid i EUIPO takie rozwiązanie pozwoli sprawniej zwalczać cybersquatting i nieuczciwą konkurencję w przyszłości. Obydwa organy zapowiedziały również dalszą współpracę w celu ochrony praw właścicieli unijnych rejestracji.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości ustawienia automatycznego powiadomienia rejestracji Twojego znaku towarowego jako nazwy domeny .eu skontaktuj się z rzecznikiem naszej kancelarii:

https://www.patpol.pl/zespol-dzialy/2-dzial-znakow-towarowych-i-wzorow-przemyslowych/

 

Opracowano na podstawie:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5140548

https://eurid.eu/en/ {dostęp: 28.05.2019]

Nina Jankowska

Nina Jankowska jest rzecznikiem patentowym w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych w kancelarii Patpol. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, obecnie studiuje prawo w Akademii Leona Koźmińskiego. Kontakt z autorką

Podobne artykuły