Karina Rysiukiewicz

Karina Rysiukiewicz jest radcą prawnym w kancelarii Patpol Legal. Zajmuje się sprawami związanymi z naruszeniami i ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.