Agnieszka Żebrowska-Kucharzyk

Dr Agnieszka Żebrowska-Kucharzyk jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym. Specjalizuje się w zgłoszeniach patentowych z dziedziny chemii, farmacji i biotechnologii. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, EPI oraz AIPPI. Kontakt z autorką