Patenty

Jakie prawa własności intelektualnej są w pieniądzach?

Nie ma wątpliwości, że w prawach własności intelektualnej są, i to nie byle jakie, pieniądze. Czy jednak jest możliwe, że odwrotna zależność również występuje? Czy w pieniądzach również są ukryte prawa własności intelektualnej? Pełniące funkcję środków płatniczych pieniądze są bowiem nośnikiem szeregu praw własności intelektualnej. Mają one na celu zarówno indywidualizację takiego produktu w obrocie gospodarczym, jak i zagwarantowanie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia przed ich podrabianiem, fałszowaniem lub nieuprawnioną reprodukcją.

Na te i inne pytania odpowiada Agnieszki Żebrowska-Kucharzyk w artykule „Jakie prawa własności intelektualnej są w pieniądzach?” opublikowanym w kwartalniku „Człowiek i dokumenty„.

Podobne artykuły