Patenty

Walidacja, krótki poradnik cz.1 – Czym jest Walidacja?

Samo słowo Walidacja ma wiele znaczeń. Słownik j. polskiego definiuje walidację jako „ogół czynności mających na celu zbadanie odpowiedniości, trafności lub dokładności czegoś” [1].

Wikipedia podaje różne definicje tego słowa, w zależności od dziedziny, w której jest ono używane. I tak, Walidacja oznacza np.: „w naukach technicznych i informatyce działanie mające na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy, urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników” [2]

Jeden z internetowych słowników języka polskiego przedstawia 3 definicje tego słowa. Ostatnia z nich jest nam bardzo bliska: „dawniej: potwierdzenie, uprawomocnienie” [3].

W prawie, w dziedzinie patentów, przez nas reprezentowanej, to właśnie słowo „uprawomocnienie” najbliżej określa istotę Walidacji. Walidacja jest nadaniem prawa do chronienia posiadanego Patentu Europejskiego na terytorium danego kraju.

By otrzymać patent na wynalazek, można złożyć wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego. Uzyskany tym sposobem Patent Europejski można Walidować m.in. w Polsce. W procesie uzyskiwania Patentu Europejskiego uprawniony (osoba fizyczna lub prawna) wyznacza kraje, w których chciałby by jego wynalazek był chroniony. Na późniejszym etapie decyduje się, w których z tych krajów będzie faktycznie Walidował swój patent, nie muszą to być wszystkie wcześniej wymieniane. Na wybranie krajów do Walidacji ma wpływ wiele czynników, m.in. przeprowadzenie badań rynkowych.

Ujmując definicję Walidacji w najprostszych słowach – Walidacja oznacza aktywowanie prawa ochronnego, uzyskanego wcześniej Patentu Europejskiego, na terytorium danego kraju. Walidację po uzyskaniu Patentu Europejskiego można przeprowadzić jedynie na terytorium tych krajów, które należą do Konwencji o Patencie Europejskim [4].

Walidowanie Patentu Europejskiego oznacza, że wynalazek jest chroniony na danym terytorium i można z niego czerpać zyski. Jeżeli będą miały miejsce naruszenia tego patentu, wtedy uprawniony będzie mógł podjąć działania w celu ochrony swojego wynalazku, np.: będzie mógł wnieść do sądu sprawę o naruszenie prawa z patentu. Jeżeli patent nie zostanie Walidowany, to wynalazek  przedstawiony w patencie nie będzie chroniony. Ochrona Patentu Europejskiego działa jedynie na terenie krajów, w których nastąpiła Walidacja.

 

[1] https://sjp.pwn.pl/sjp/walidacja

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Walidacja(technika)

[3] https://sjp.pl/walidacja

[4] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040790737

 

 

Olimpia Misztal

Olimpia Misztal jest asystentką rzecznika w dziale patentów. Wspomaga pracę rzecznika patentowego zapewniając przygotowywanie dokumentacji, wniosków i pism potrzebnych przy krajowych, międzynarodowych i europejskich zgłoszeniach patentowych oraz walidacjach. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Podobne artykuły