Patenty

Walidacja, krótki poradnik cz.2 – Przeprowadzenie walidacji.

Walidacja jest to, najprościej mówiąc, aktywowanie prawa do ochrony patentu na terytoriom kraju należącego do Konwencji o Patencie Europejskim. Po otrzymaniu Patentu Europejskiego należy go walidować w wybranych przez siebie krajach, by wynalazek był w nich chroniony tym patentem.

By poprawnie walidować w Polsce uzyskany wcześniej Patent Europejski, należy pamiętać o dopełnieniu wielu formalności.

  1. 1. Po pierwsze na walidowanie Patentu Europejskiego są 3 miesiące od dnia publikacji dokumentu B1(EPO), który informuje o udzieleniu patentu. Tego terminu nie można przedłużyć. Nie zdążyłeś? Niestety, szansa przepadła.

 

  1. 2. Polski Urząd Patentowy, a więc i polski język. Zatem następnym krokiem jest przygotowanie tłumaczenia opisu patentu na polski.

 

  1. 3. Następnym niezbędnym elementem jest dokument pełnomocnictwa dla rzecznika prowadzącego sprawę. Koniecznie należy pamiętać o umieszczeniu w pełnomocnictwie miejsca i daty podpisu, jak również stanowiska osoby uprawnionej do podpisania tego dokumentu.

 

  1. 4. Do Urzędu Patentowego, wraz z wnioskiem o walidację, składamy również tłumaczenie patentu na nośniku elektronicznym (płyta CD) lub całość składamy specjalnym systemem komunikacji elektronicznej.

 

Ostatnim, bardzo ważnym elementem jest dokonanie wszystkich odpowiednich opłat.

– Należy wnieść opłatę za publikację tłumaczenia bezpośrednio do Urzędu Patentowego. Jej wysokość zależy od ilości stron. Za 10 str. i mniej płacimy 90 zł, za każdą stronę powyżej 10-tej płacimy 10 zł.

– Wnosimy również opłatę od pełnomocnictwa. Jest to opłata skarbowa wnoszona do Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika. Wynosi ona 17 zł. Pełnomocnictw powinno być tyle, ilu jest uprawnionych i tyle też powinno być opłat. Czyli np.: 3 uprawnionych, 3 pełnomocnictwa i 3 razy 17 zł.

Urząd Patentowy ma prawo, w każdej chwili i na każdym etapie postępowania, wezwać uprawnionego do przedstawienia dodatkowych dokumentów, które uzna za niezbędne. Niektóre wezwania można przewidzieć, ponieważ są oczywistym następstwem tego, że w dokumentacji czegoś brakuje.

Jeżeli wszystko idzie gładko i jak należy, to proces walidacji może trwać ok. 4 miesięcy. Natomiast, gdy zaczynamy prowadzić dodatkową korespondencję z Urzędem Patentowym, czas ten znacznie się wydłuża i przeprowadzenie walidacji komplikuje się, co wymaga większej pracy pełnomocnika.

 

Olimpia Misztal

Olimpia Misztal jest asystentką rzecznika w dziale patentów. Wspomaga pracę rzecznika patentowego zapewniając przygotowywanie dokumentacji, wniosków i pism potrzebnych przy krajowych, międzynarodowych i europejskich zgłoszeniach patentowych oraz walidacjach. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Podobne artykuły