Weronika Witkowska

Weronika Witkowska jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym. Zajmuje się redagowaniem zgłoszeń dotyczących patentów oraz wzorów użytkowych, prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP, EPO oraz WIPO. Występuje w sprawach spornych oraz sądowych, w szczególności powiązanych z wynalazkami implementowanymi komputerowo. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Europejskiego Instytutu Patentowego (EPI) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI). Kontakt z autorką

Ochrona patentowa innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję w przemyśle spożywczym

Wzrost populacji ludzi na świecie systematycznie zwiększa zapotrzebowanie na żywność i napoje, a poziom życia miliardów ludzi w coraz większym stopniu zależy od jakości i wydajności przemysłu spożywczego. Nic więc dziwnego, że producenci żywności chętnie...

Czytaj więcej