Znaki towarowe

Mniej rejestracji znaków towarowych w Polsce – polskie firmy chętniej rejestrują znaki towarowe w UE

Po obfitujących w zgłoszenia znaków towarowych latach 2016 i 2017 mamy wyraźny spadek ilości zgłoszeń w 2018 roku. Tak wynika z raportu rocznego Urzędu Patentowego RP https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/98/68/98681/raport_roczny_2018.pdf

W analizowanym roku całkowita liczba zgłoszeń znaków towarowych dokonywanych bezpośrednio w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania ochrony w Polsce spadła o około 7% w stosunku do lat 2017 i 2016.

Dlaczego zgłoszono mniej znaków w 2018 roku

Spadek liczby zgłoszeń znaków towarowych w 2018 jest spowodowany szeregiem czynników, do których należy m.in. aktualna sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie.

Warto też zauważyć, że w 2016 roku miała miejsce istotna nowelizacja prawa własności przemysłowej, w wyniku której zmienił się system rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych i skrócił czas oczekiwania na uzyskanie rejestracji do 6-8 miesięcy. W praktyce jednak okazało się, że choć procedura jest faktycznie szybsza, to uzyskanie rejestracji nie stało się łatwiejsze.

Ze wspomnianego raportu rocznego Urzędu Patentowego RP wynika, że w 2018 roku liczba udzielanych rejestracji spadła aż o 23% w stosunku do roku 2017.

Wpływ na taki wynik miało to, że wymogi jakie musi spełniać znak towarowy, aby mógł być objęty ochroną, pozostały takie same. W dalszym ciągu zachowana została dotychczasowa praktyka Urzędu Patentowego RP w rozpatrywaniu bezwzględnych przeszkód do rejestracji znaków (takich jak m.in. zdolność odróżniająca czy opisowość). Ponadto, właściciele wcześniej zarejestrowanych podobnych znaków monitorują wszelkie nowe zgłoszenia dokonane w Polsce i podejmują aktywne działania np. składając sprzeciwy.

Kto zgłaszał znaki w Polsce

Wśród firm zgłaszających najwięcej znaków towarowych w 2018 roku są m.in. firmy z branży spożywczej, alkoholowej i farmaceutycznej, a także z branży IT oraz nowych technologii. Sporą liczbę zgłoszeń odnotowano również w branży kosmetycznej, odzieżowej, a także w odniesieniu do usług prowadzenia sklepów, nauczania, rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej oraz projektowania.

Najczęściej zgłaszane rodzaje znaków

Firmy zgłaszające znaki towarowe w 2018 roku najczęściej decydowały się na zgłaszanie znaków graficznych lub słowno-graficznych oraz słownych. W przypadku znaków mniej typowych dokonano zgłoszenia 2 znaków dźwiękowych oraz ponad 50 znaków przestrzennych, przy czym te ostatnie zgłaszane były głównie przez firmy z branży spożywczej i alkoholowej.

Więcej znaków towarowych zgłaszanych w UE

Wspomniany raport roczny UPRP wskazuje, że w przypadku unijnych znaków towarowych w 2018 r. utrzymała się odnotowywana od lat tendencja wzrostowa w ilości zgłoszeń dokonywanych przez firmy z Polski.

Całkowita liczba zgłoszeń unijnych znaków towarowych przez firmy z Polski w 2018 r. to 3879. Na wysokim poziomie utrzymuje się również liczba udzielanych unijnych rejestracji firmom z Polski, która w 2018 roku wyniosła 3215.

Polska znajduje się na 10. miejscu w rankingu państw o największej ilości zgłoszeń i rejestracji unijnych znaków towarowych za rok 2018. Wprawdzie daleko nam jeszcze do pierwszej trójki czyli Niemiec (ponad 22000 zgłoszeń), USA (17400 zgłoszeń) czy Chin (ponad 13000 zgłoszeń), które mogą się pochwalić największą liczbą zgłoszeń i rejestracji unijnych znaków towarowych, niemniej jednak cieszy, że Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce i że liczba zgłoszeń i rejestracji dokonywanych przez firmy z Polski stale wzrasta.

Z powyższych danych widać, że firmy z Polski coraz częściej myślą globalnie i nie ograniczają swoich działań wyłącznie do rodzimego rynku, ale już od początku swojej działalności dostrzegają szansę na rozwój na szerszym terytorium. Dlatego cieszy wzrastająca liczba zgłoszeń i rejestracji unijnych znaków towarowych, które dają ochronę na terytorium wszystkich krajów UE, w tym również Polski.

Jakie są prognozy na przyszłość

 W świetle ostatniej nowelizacji prawa własności przemysłowej z marca 2019, poszerzającej katalog oznaczeń, na które można uzyskać rejestrację, zwiększyła się atrakcyjność systemu ochrony znaków towarowych, co w rezultacie może spowodować, że liczba zgłoszeń znaków towarowych w Polsce w najbliższych latach ma szansę wzrosnąć. Poza konwencjonalnymi znakami towarowymi takimi jak znaki słowne czy graficzne, przedsiębiorcy mają teraz do dyspozycji szereg nowych rodzajów znaków towarowych. Są nimi przykładowo: deseń, znak ruchomy czy znak multimedialny. Ze względu na zniesienie dotychczasowego wymogu co do graficznej przedstawialności znaku towarowego niewątpliwie uprości się proces uzyskiwania ochrony na znaki niekonwencjonalne. W efekcie powinno to zachęcić przedsiębiorców do zgłaszania takich znaków towarowych i spowodować ogólny wzrost ilości zgłoszeń znaków towarowych.

Joanna Piłka

Joanna Piłka jest rzecznikiem patentowym w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz domen internetowych. Opracowuje strategię i zapewnia doradztwo dotyczące ochrony marki i wzorów przemysłowych, sporządza opinie prawne, przeprowadza badania zdolności i czystości rejestrowej. Jest członkiem INTA oraz ECTA (członek Design Committee of ECTA). Kontakt z autorką

Podobne artykuły