Aktualności, Law, Prawo, Wzory przemysłowe, Znaki towarowe

Czy lubimy kupować podróbki?

Ostatnie badania Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dowiodły, że jedna trzecia Europejczyków jest skłonna zakupić towar podrobiony, jeśli uzna, że oryginał jest za drogi.

Raport opublikowany w tym roku dostarcza cennych informacji na temat postaw i zachowań Europejczyków wobec własności intelektualnej i podrobionych towarów. Wyniki sugerują, że konieczne są dalsze wysiłki w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia poszanowania praw własności intelektualnej, zwłaszcza wśród młodszych konsumentów.

Mimo, że większość badanych uważa, że podrabiane towary wspierają nieetyczne zachowania, organizacje przestępcze i generalnie mają negatywny wpływ na gospodarkę rujnując przedsiębiorstwa i miejsca pracy, to i tak część z nich i tak zdecyduje się na ich zakup.

Bolesna prawda

Do umyślnego zakupienia podróbki przyznaje się 1 na 10 osób. Co ciekawe, dużo częściej na zakup podrobionych towarów decydują się młodsi Europejczycy, argumentując, że nie mają wystarczających środków finansowych, a chcieliby posiadać produkty luksusowe.

To właśnie przy towarach luksusowych, ludzie odczuwają większą akceptację do zakupu podróbek. Jak wykazały badania, w przypadku dóbr luksusowych, już jedna trzecia osób jest skłonna zaakceptować podróbkę, jeśli cena oryginału jest dla niego zbyt wysoka.

Zasadniczo, to młodsi konsumenci są bardziej skłonni na taką decyzję zakupową i w grupie wiekowej do 24 roku życia, co piąta osoba przyznała się do umyślnego zakupu podróbki.

Konsumenci nabywają takie produkty mimo, że są świadomi, że towary podrobione mogą nie być bezpieczne dla zdrowia. Głównym powodem dla zaprzestania kupowania podróbek jest przystępność cenowa oryginalnych produktów.

Wprowadzeni w błąd

39% Europejczyków zastanawiało się, czy produkt który kupili, aby na pewno pochodzi od oryginalnego producenta, przy czym najwięcej wątpliwości pojawiło się u konsumentów w wieku od 15 do 24 lat.

Płatne treści online

Większość Europejczyków uważa, że niedopuszczalne jest pozyskiwanie treści cyfrowych
z nielegalnych źródeł, nawet na własny użytek i gdy cena legalnych treści jest wysoka. Większość z nas jest świadoma legalnych ofert online i chce korzystać właśnie z nich, a nie z nielegalnych źródeł.

Przystępność cenowa legalnych źródeł i szersza oferta to najczęściej wymieniane powody, dla których ludzie przestawali korzystać z nielegalnych źródeł.

Polskie oblicze

14% badanych Polek i Polaków przyznało się do umyślnego zakupu podróbek, co stawia nas nieco powyżej unijnej średniej. Najczęściej zakupu podróbek dokonują Bułgarzy (24%) ale co ciekawe mieszkańcy bogatszych krajów unijnych, takich jak Luksemburg i Hiszpania również dominują w statystykach umyślnego zakupu podróbek (odpowiednio 19 i 20%).

Z kolei aż połowa Polaków ma wątpliwości czy zakupiony przez nich produkt jest oryginalny.

Jeśli chodzi o źródła online, to jako Polacy możemy być dumni. Jesteśmy bowiem pierwsi wśród nacji europejskich w korzystaniu z legalnych płatnych źródeł dostępu do treści audiowizualnych i usług streamingu (59%).

Dane metrykalne

Badanie zostało przeprowadzone w 27 państwach członkowskich UE w okresie od 30 stycznia 2023 r. do 15 lutego 2023 r. Grupa badana obejmowała mieszkańców krajów Unii w wieku od lat 15. Łącznie przeprowadzono 25 824 wywiadów komputerowych. W 24 krajach przepytano minimum 1 000 osób z każdego kraju, a na Cyprze, Luksemburgu i na Malcie, z uwagi na mniejszą liczbę mieszkańców, przeprowadzono wywiady z co najmniej 500 respondentami.

Cały raport znajdą Państwo na stronie https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2023_IP_Perception_Study/2023_IP_Perception_Study_FullR_en.pdf

Nina Jankowska

Nina Jankowska jest rzecznikiem patentowym w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych w kancelarii Patpol. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, obecnie studiuje prawo w Akademii Leona Koźmińskiego. Kontakt z autorką