Znaki towarowe

Znak towarowy jaki jest każdy widzi… ale czy na pewno? Część 2

POZYCYJNY ZNAK TOWAROWY

Jak już wspomniałam w pierwszym artykule niniejszego cyklu (Znak towarowy jaki jest każdy widzi.. Cz.1), znak towarowy, według definicji prawnej, to każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Kolejnym z rodzajów znaków towarowych – obok tych najbardziej popularnych jak znaki słowne, słowno-graficzne czy graficzne – jest znak towarowy pozycyjny.

Znak towarowy pozycyjny to znak ukazujący w określony sposób umieszczenie znaku na produkcie.

Musi on być przedstawiany w zgłoszeniu w taki sposób, aby na reprodukcji znaku (jego graficznym przedstawieniu) było dokładnie ukazane ustawienie znaku pozycyjnego i jego rozmiar lub proporcja w stosunku do stosownego towaru. Elementy nie stanowiące przedmiotu zgłoszenia znaku pozycyjnego muszą być oznaczone jako wyłączone, za pomocą linii przerywanej.

Poniżej przykłady znaków towarowych pozycyjnych zarejestrowanych i ważnych w Polsce:

 

EUTM 13755244 (obuwie sportowe)

 

EUTM 017959016 (buty hiszpańskiej spółki THE A.R.T. COMPANY B&S, S.A)

 

EUTM 002195675 (paliwa, usługi transportowe, produkty chemiczne)

 

EUTM 007106412 (materiały budowalne niemetalowe, usługi transportowe – w taki sposób oznaczyła spółka CEMEX S.A.B. DE C.V.)

 

EUTM 008845539 (buty – słynne szpilki Christiana Louboutin’a)

 

EUTM 011218385 (klapki Havaianas)

 

EUTM 011920485 – (smar WD-40)

 

EUTM 012786794 (patelnia firmy Tefal)

 

EUTM 013847868 (wygląd stacji paliwowej Exxon Mobil Corporation)

 

EUTM 018007270291 (znak pozycyjny przeznaczony do oznaczania usług transportowych spółki AUTO CLICK S.A.)

 

EUTM 017366667 (znak pozycyjny CREME spółki CREME CYCLES Sp. z o.o., Sp. k. dla rowerów)

EUTM 017912403 (znak pozycyjny firmy MUNICH S.L. przeznaczony do oznaczania ekspresów do kawy)

EUTM 017933720 (znak pozycyjny dla telefonów komórkowych firmy Fluke Corporation)

 

EUTM 017961602 (znak pozycyjny spółki z Irlandii – IRISH DISTILLERS LIMITED dla napojów bezalkoholowych i alkoholowych)

 

EUTM 017995797 (znak pozycyjny kanadyjskiej firmy produkującej odzież)

Do zgłoszenia znaku towarowego pozycyjnego należy dołączyć opis, w celu wskazania w jaki sposób znak jest umieszczony na towarach. Jeżeli elementem znaku jest również kolor należy go także wymienić w opisie.

Istotny jest również fakt, że jeżeli opis sugeruje, że pozycja znaku może różnić się w odniesieniu do różnych towarów, to taki opis będzie traktowany przez urzędy, do których znak pozycyjny został zgłoszony, jako nieprawidłowy i nie zostanie on zaakceptowany. W tej sytuacji urzędy powiadomią o nieprawidłowościach i wyznaczą termin na ich usunięcie.

Przy zgłaszaniu znaków towarowych pozycyjnych należy mieć na uwadze to, że jeżeli taki znak ma mieć realne szanse na uzyskanie rejestracji, to musi on znacznie odbiegać od normy lub zwyczajów danego sektora towarów czy usług, do oznaczania których został przeznaczony, aby posiadać charakter odróżniający – wyrok C-218/01, Perwoll, EU: C: 2004:88).

Poniżej przykłady znaków towarowych pozycyjnych, które nie zostały zarejestrowane przez urzędy:

EUTM 014397491 (znak towarowy włoskiej spółki przeznaczony do oznaczania biżuterii-pierścionków)

 

EUTM 005658117 (znak pozycyjny spółki szwajcarskiej przeznaczony do oznaczania między innymi skarpet);

EUTM 017961128 (znak towarowy spółki włoskiej przeznaczony do oznaczania obuwia)

EUTM 014221543 znak towarowy spółki amerykańskiej przeznaczony do oznaczania kosmetyków w tym płynów do kąpieli, kosmetyków do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci).

Przedsiębiorcy, którzy umieszczają na swoich produktach oznaczenia pozycyjne postrzegane jako charakterystyczne dla danego produktu, powinni rozważyć możliwość uzyskania wyłączności na takie oznaczenie poprzez rejestrację jako znak towarowy pozycyjny. Jednak, jak widać na wyżej przedstawionych przykładach, ubieganie się o ochronę takiego znaku nie zawsze kończy się pozytywną decyzją urzędu. Dlatego aby zwiększyć realne szanse na rejestrację zawsze warto skonsultować się z wyspecjalizowanym i doświadczonym rzecznikiem patentowym, który pomoże w ustaleniu najlepszej strategii postępowania i wesprze w przygotowaniu odpowiedniego zgłoszenia.

Agnieszka Skrzypczak

Agnieszka Skrzypczak jest rzecznikiem patentowym specjalizującym się w zakresie znaków towarowym i wzorów przemysłowych. W 2002 roku uzyskała uprawnienia polskiego rzecznika patentowego. Od 2004 roku posiada również uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego. Jest członkiem INTA (Międzynarodowego Zrzeszenia Znaków Towarowych) oraz PIRP (Polskiej Izby Rzeczników Patentowych). Kontakt z autorką

Podobne artykuły