Znaki towarowe

Znak towarowy jaki jest każdy widzi… ale czy na pewno? Część 1

Znak towarowy według definicji prawnej to każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Jednym z rodzajów znaków towarowych (obok tych najbardziej popularnych jak znaki słowne, słowno-graficzne czy graficzne) jest znak towarowy przestrzenny. Znak towarowy przestrzenny (lub trójwymiarowy) to nic innego jak kształt towaru lub kształt opakowania.

Znak towarowy EUTM- 000784389 to przykład znaku przestrzennego jako kształtu towaru.

Innymi przykładami mogą być:

                                   

EUTM-016385891                                                                 EUTM-018036355

                

EUTM-010103836                                          EUTM- 006748727

 

Znak przestrzenny to również opakowanie towaru, najczęściej: butelka na napoje, butelka na napoje alkoholowe, puszki, buteleczki perfum, opakowania papierowe najczęściej kosmetyków czy herbat w saszetkach, pojemnik na detergenty, słoiczki na kremy, czy przedmioty codziennego użytku np. szklanki.

Poniżej przykłady opakowań towarów chronionych jako znaki towarowe przestrzenne:

                                                                  

EUTM- 005138961                                                      R.104167                                                     R.104167

 

                     

EUTM 013849302                                                                 EUTM 010532653

 

                                                                      

R.297877                                                                   R.208090                                                       EUTM-017867471

 

                                                     

R.292219                                                                                                         EUTM-017882846

 

Na powyższych przykładach znaków towarowych przestrzennych widzimy, że taki rodzaj znaków może stanowić kombinację kształtu towaru czy opakowania towaru z innymi elementami, tj. słowem, grafiką, kolorem, etykietą ? takie elementy mogą zwiększyć zdolność odróżniającą takiego znaku towarowego, co jest warunkiem niezbędnym, aby znak towarowy mógł uzyskać ochronę.

Może bowiem zdarzyć się tak, że sam kształt towaru lub opakowanie towaru nie wystarczy aby Urząd rozpatrujący zgłoszenie uznał, że dany znak towarowy zgłoszony jako znak przestrzenny bez dodatkowych elementów ma wystraczającą zdolność odróżniającą. W związku z powyższym znak towarowy przestrzenny, warto zgłaszać w połączeniu z dodatkowymi elementami np. słowem.

Znak przestrzenny, aby mógł zostać zgłoszony czy to w trybie krajowym, czyli bezpośrednio do Urzędu Patentowego RP, czy w trybie unijnym, czyli do EUIPO, należy przedstawić w zgłoszeniu poprzez przekazanie graficznej reprodukcji kształtu przedmiotu znaku. Może to być obraz wygenerowany komputerowo lub reprodukcja fotograficzna (zdjęcie) przedmiotu znaku towarowego.

Reprodukcja graficzna lub fotograficzna może zawierać różne ujęcia kształtu towaru lub opakowania będącego przedmiotem zgłoszenia, ale można też złożyć pojedynczy widok znaku przestrzennego pod warunkiem, że widoczny będzie efekt przestrzenny oznaczenia.

Znaki towarowe przestrzenne plasują się na trzeciej pozycji w rankingu najczęściej zgłaszanych typów znaków towarowych, przy czym przestrzenne znaki towarowe są najczęściej rejestrowane przez firmy z branży spożywczej i kosmetycznej. W 2018 roku w trybie unijnym zgłoszono 455 takich znaków towarowych, z czego ochrona została przyznana 301 znakom.

 

Agnieszka Skrzypczak

Agnieszka Skrzypczak jest rzecznikiem patentowym specjalizującym się w zakresie znaków towarowym i wzorów przemysłowych. W 2002 roku uzyskała uprawnienia polskiego rzecznika patentowego. Od 2004 roku posiada również uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego. Jest członkiem INTA (Międzynarodowego Zrzeszenia Znaków Towarowych) oraz PIRP (Polskiej Izby Rzeczników Patentowych). Kontakt z autorką

Podobne artykuły