Znaki towarowe

Znak towarowy jaki jest każdy widzi… ale czy na pewno? Część 5 – dźwięk

O tym co to jest znak towarowy i jaka jest jego prawna definicja była mowa we wcześniejszych artykułach niniejszego cyklu.

Kolejnym z nietypowych znaków towarowych (obok tych najbardziej popularnych, jak znaki słowne, słowno-graficzne czy graficzne) jest znak towarowy dźwiękowy.

Znak towarowy dźwiękowy to znak, który składa się wyłącznie z dźwięku lub kombinacji dźwięków.

Ten rodzaj znaku towarowego należy przedstawić w formie pliku audio albo poprzez przedstawienie dźwięku za pomocą zapisu muzycznego – zapis nutowy (powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy do interpretacji melodii: tonacja, tempo, tekst) lub zapisu ścieżki dźwiękowej przy pomocy oscylogramu.

W przypadku zgłoszeń znaków dźwiękowych (przedstawionych w postaci zapisu nutowego lub przy pomocy oscylogramu) przy zgłoszeniach w formie elektronicznej, zapis nutowy lub oscylogram powinien być złożony w jednym pliku JPEG na jednej stronie.

W przypadku zgłoszeń znaków dźwiękowych w formie papierowej w podaniu o zgłoszenie znaku towarowego zapis nutowy lub oscylogram powinien być umieszczony na jednej odbitce w rozmiarze nie mniejszym niż 8 cm x 8 cm i nie większym niż 10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4.

Poniżej przykład znaku dźwiękowego przedstawionego jako zapis nutowy.

R.171836

Na powyższy znak towarowy dźwiękowy pod numerem R.171836 zostało udzielone prawo ochronne przez UP RP na rzecz RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF sp. z o.o. sp. k. z Krakowa. Znak ten został przeznaczony do oznaczania towarów i usług w klasach 09, 16, 35, 38, 40, 41, 42, 43 m.in. dla ”aparatów do przetwarzania informacji, głośników, komputerów, czasopism, usług z zakresu reklam radiowych, telewizyjnych, kinowych, usług agencji informacyjnych, usług poligraficznych, usług związanych z montażem programów radiowych i telewizyjnych, usług barów szybkiej obsługi czy usług hotelowych”.

Przykład znaku towarowego dźwiękowego zapisanego przy pomocy oscylogramu.

EUTM 012438628

Znak ten został zarejestrowany przez EUIPO pod numerem EUTM 012438628 na rzecz TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION w odniesieniu do towarów i usług w klasach 09, 38 i 42 m.in. dla „urządzeń i przyrządów: naukowych, żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; urządzeń i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej; urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; usług telekomunikacyjnych, transmisji programów radiowych, transmisji programów telewizyjnych, usługi typu podcast, usług komputerowych w dziedzinie udostępniania wiadomości i informacji online za pośrednictwem internetu; projektowania, tworzenia, aktualizowania i/lub utrzymywania baz danych i wyszukiwarek internetowych; projektowania, tworzenia, aktualizowania i/lub utrzymywania katalogów, baz danych i wyszukiwarek internetowych do uzyskiwania danych na różne tematy oraz z różnych dziedzin; hosting treści cyfrowych w Internecie; dostawcy usług aplikacyjnych; projektowania, tworzenia, aktualizowania i/lub utrzymywania dzienników i blogów online; Projektowania i rozwoju komputerowego sprzętu i oprogramowania.

Do tego znaku dźwiękowego oprócz zapisu za pomocą oscylogramu dołączono również plik audio.

 

Poniżej kolejny przykład znaku towarowego dźwiękowego zapisanego przy pomocy oscylogramu i pliku audio – “krzyk fikcyjnej postaci Tarzana

EUTM 005090055

Znak ten został zarejestrowany przez EUIPO na rzecz Edgar Rice Burroughs, Inc. pod numerem EUTM 005090055 dla towarów i usług w klasach 09, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42 i 43 m.in. dla „usług restauracyjnych, usług komputerowych, rozrywki, nadawania i transmisji programów telewizyjnych, odzieży, gier elektronicznych i gier planszowych, artykułów papierniczych, filmów, nagrań dźwiękowych”.

Kolejny dźwiękowy znak towarowy również zapisany przy pomocy oscylogramu i pliku audio zarejestrowany przez EUIPO na rzecz Metro Goldwyn-Mayer Lion Corporation pod numerem EUTM 005170113 tzw. „Ryk lwa” w klasach 09, 38, 41, 42 do oznaczania m.in.:” Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub  obrazu, usługi telekomunikacji, usługi nauczania, produkcja filmów, projektowanie oprogramowania komputerowego”.

EUTM 005170113

 

Znak towarowy dźwiękowy może być również przedstawiony w postaci wyłącznie pliku audio w formacie MP3, a jego rozmiar nie może przekraczać 5MB.

Plik audio może być przesłany w przypadku zgłoszeń znaków towarowych dźwiękowych drogą elektroniczną lub tradycyjną (w postaci zgłoszenia papierowego) na odpowiednim nośniku – pendrive, płyta CD, DVD. Nie należy stosować zapętlenia dźwięku.

Poniżej przykład znaku towarowego dźwiękowego – plik audio:

EUTM 017942838

Znak ten EUTM 017942838 został zarejestrowany w EUIPO na rzecz Merck Sharp & Dohme Corp., a New Jersey Corporation w odniesieniu do towarów i usług w klasie 05 i 44 : „preparaty farmaceutyczne, środki przeciwwirusowe, informacje medyczne”.

 

EUTM 017932277

Kolejny znak towarowy (tylko plik audio) zarejestrowany przez EUIPO pod numerem EUTM 017932277 na rzecz RENTA 4 BANCO, S.A. w odniesieniu do usług w klasie 36 m.in. dla: Usług w zakresie badań finansowych; Usług w zakresie wyceny finansowej; Usług agencji maklerskiej; Usług doradczych dotyczących inwestycji kapitałowych; Finansowych i inwestycyjnych usług konsultacyjnych; Depozytów kosztowności; Usług w zakresie elektronicznego obrotu finansowego; Finansowych izb rozrachunkowych; Bankowości; Usług związanych z transakcjami finansowymi.

Specyfika zgłoszeń dźwiękowych znaków towarowych

Rozważając zgłoszenie znaku towarowego dźwiękowego, którego umiejętne wykorzystanie może niewątpliwie przynieść pozytywny skutek ekonomiczny dla przedsiębiorców z różnych gałęzi przemysłu, nie można zapominać o pewnych ograniczeniach odnoszących się do tego rodzaju znaków towarowych.

  1. Długość nagrania znaku dźwiękowego nie może być ani zbyt krótka ani zbyt długa – bo znak towarowy dźwiękowy ma być postrzegany i zapamiętany przez odbiorcę za pomocą jednego aktu poznawczego.
  2. Znak towarowy dźwiękowy nie może być przedstawiony za pomocą onomatopei czy sonogramu – taki sposób zapisu uniemożliwia właściwym urzędom i przeciętnemu odbiorcy ustalenie jasnego i dokładnego przedmiotu ochrony dla takiego znaku towarowego.

Poniżej przykład znaku towarowego dźwiękowego – „szczeknięcie psa” który nie został zarejestrowany w EUIPO w odniesieniu do towarów w klasie 31: ”Pasze i karma dla zwierząt domowych; materiały na ściółkę i ściółkę dla zwierząt”. Znak został uznany za opisowy w odniesieniu do towarów, do oznaczania których został przeznaczony.

EUTM 17356999

I jeszcze jeden znak towarowy dźwiękowy –„dźwięk powstający przy otwieraniu puszki z napojem gazowanym” EUTM 17912475 zgłoszony w EUIPO przez Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co.KG, przeznaczony do oznaczania różnego rodzaju napojów spożywczych w klasach 29, 30, 32 i 33 oraz metalowych opakowań dla napojów gazowanych w klasie 06, który nie został zarejestrowany przez EUIPO.

Znak ten został uznany za opisowy ponieważ zgłoszony znak towarowy nie odbiega w wystarczającym stopniu od porównywalnych dźwięków, które powstają przy otwieraniu puszki z gazowanym napojem, aby konsumenci mogli go postrzegać jako wskazówkę pochodzenia handlowego.

EUTM 17912475

Jeśli do znaku towarowego dźwiękowego zostanie dodany inny element – np. ruch, wówczas nie będzie to znak dźwiękowy, ale inny rodzaj znaku towarowego – znak multimedialny.

Jeśli więc mamy pomysł na znak towarowy – połączenie dźwięku i ruchu to może warto rozważyć dokonanie zgłoszenia znaku multimedialnego.

Już niebawem kolejny artykuł – właśnie o znakach towarowych multimedialnych.

Agnieszka Skrzypczak

Agnieszka Skrzypczak jest rzecznikiem patentowym specjalizującym się w zakresie znaków towarowym i wzorów przemysłowych. W 2002 roku uzyskała uprawnienia polskiego rzecznika patentowego. Od 2004 roku posiada również uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego. Jest członkiem INTA (Międzynarodowego Zrzeszenia Znaków Towarowych) oraz PIRP (Polskiej Izby Rzeczników Patentowych). Kontakt z autorką

Podobne artykuły