Znaki towarowe

Znak towarowy jaki jest każdy widzi… ale czy na pewno? Część 6 – znak multimedialny

O tym co to jest znak towarowy i jaka jest jego prawna definicja była mowa we wcześniejszych artykułach niniejszego cyklu. Kolejnym z rodzajów znaków towarowych nietypowych (obok tych najbardziej popularnych jak znaki słowne, słowno-graficzne czy graficzne) jest znak towarowy multimedialny.

Znak towarowy multimedialny to znak, składający się z kombinacji obrazu i dźwięku lub taki który przechodzi w taką kombinację obrazu i dźwięku. Dodatkowo taki znak może zawierać również słowa czy elementy graficzne.

Ten rodzaj znaku towarowego w przypadku zgłaszania go do rejestracji należy przedstawić w postaci pliku audiowizualnego zawierającego kombinację obrazu i dźwięku – taki plik będzie stanowić reprezentację znaku.

Akceptowane przez Urząd Patentowy format takiego pliku audiowizualnego to MP4 i nie może on przekraczać 50MB.

Plik audiowizualny ze znakiem multimedialnym w przypadku dokonywania zgłoszenia elektronicznie może być po prostu załączony do elektronicznego podania a w przypadku dokonywania zgłoszenia tradycyjnie w postaci papierowej powinien być umieszczony na odpowiednim nośniku – czyli pendrive, płyta CD, DVD i dołączony do podania.

Poniżej przykład znaków multimedialnych zarejestrowanych/zgłoszonych w EUIPO i UP RP:

 

EUTM 017279704 IFORI INTELLECTUAL PROPERTY & ICT LAW – znak towarowy zarejestrowany na rzecz IFORI z Belgii dla usług w klasie 45:” usługi związane z własnością intelektualną, usługi prawne”;

 

EUTM 017451816 – znak towarowy zarejestrowany na rzecz Fahnen-Gärtner GmbH z Austrii dla towarów w klasach 06, 16 i 24 czyli:” Metalowe maszty flagowe, Chorągiewki papierowe, Chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych; Materiał na flagi; Flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych; Flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych

 

EUTM 017931160 – znak towarowy zarejestrowany na rzecz ZITRO IP S.àr.l z Luksemburga dla towarów i usług w klasach 09, 28 41 m.in. dla „Urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku i obrazów; Magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski); Gry hazardowe z wypłatą nagród lub bez wypłaty nagród, przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych (oprogramowanie); Bingo do automatów do gier hazardowych [oprogramowanie]; Automaty do gier hazardowych typu jednoręki bandyta [oprogramowanie]; Aplikacje komputerowe do pobrania; Oprogramowanie do urządzeń mobilnych; Aplikacje mobilne, Gry w bingo; Gry bębnowe; Gry automatyczne uruchamiane przez wrzucenie monety; Gry automatyczne inne niż telewizyjne; Automaty na monety; Maszyny do salonów gier, w tym sale do gier hazardowych i loterie; Maszyny rozrywkowe uruchamiane monetą i żetonem lub dowolnym środkiem przedpłaty; Rekreacyjne automaty do gier; Wolnostojące urządzenia do gier wideo; Elektroniczne przenośne [podręczne] aparaty do gier;

Usługi gier online; Organizowanie zawodów; Organizowanie loterii; Świadczenie usług w zakresie salonów gier; Usługa hazardowa; Usługi informacyjne w zakresie rozrywki , w tym tablice ogłoszeniowe elektroniczne z informacjami, wiadomościami, poradami i strategiami na temat gier elektronicznych, informatycznych i gier wideo; Usługi świadczone przez kasyna; Usługi kasyn online; Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki; Wypożyczanie automatów do gier i zakładów.

 

EUTM 018061546 znak towarowy zgłoszony w EUIPO na rzecz Chiever B.V. z Holandii dla towarów i usług w klasach 16, 33, 41 m.in. dla :” książek, wina, usług rozrywkowych i kulturalnych”;

 

Z.502930 pio pio 23 znak towarowy zgłoszony w UP RP na rzecz FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z Poznania dla towarów i usług w klasach 09, 35, 36, 38, 41 m.in. dla :” komputerowe bazy danych; muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach; produkcja materiałów reklamowych i reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, kampanie marketingowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklamowe i sponsorowane teksty, publikowanie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, konsumenckie badania marketingowe i prowadzenie badań zachowań konsumenckich i analiz trendów konsumenckich, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, kampanie marketingowe, zarządzanie reklamą, przeprowadzanie konkursów i gier hazardowych w celach reklamowych, sponsorowanie działalności sportowej; usługi telekomunikacyjne; usługi organizowania gier i konkursów”

Przy dokonywaniu zgłoszenia znaku towarowego multimedialnego należy wziąć pod uwagę, że nie trzeba załączać opisu tego znaku – bo samo przedstawienie znaku towarowego określa przedmiot ochrony.

Rozważając zgłoszenie znaku towarowego multimedialnego należy pamiętać również o tym, że tego rodzaju znaków nie można przedstawić w postaci zestawienia nieruchomych obrazów z dodaniem nośnika audio czy też za pomocą dwóch nośników, z których jeden zawiera plik audio a drugi plik graficzny.

Znaki towarowe multimedialne (tak jak innego rodzaju znaki towarowe) są przedmiotem badania przez Urząd Patentowy RP co do ewentualnych przeszkód do uzyskania prawa ochronnego na taki znak.

W związku z powyższym należy zwracać uwagę na to czy przeciętny odbiorca zmieniające się obrazy wraz z dźwiękiem będzie postrzegał jako znak towarowy i czy taki znak zawiera wystraczająco odróżniające elementy, które umożliwiają zapamiętanie znaku za pomocą jednego aktu poznawczego.

Urząd Patentowy RP (UPRP) czy Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) rozpatrując zgłoszenie znaku towarowego multimedialnego może odmówić udzielenia prawa ochronnego na taki znak gdy:

  • znak multimedialny zawiera zbyt dużo elementów;
  • znak multimedialny w swojej koncepcji zawiera elementy łączące się nierozerwalnie z towarem, który ma oznaczać lub opisuje właściwości tego towaru;

W tej sytuacji, w przypadku jeśli masz pomysł na oznaczenie swoich towarów lub usług znakiem towarowym multimedialnym a nie jesteś na 100 % pewien czy taki znak ma wystraczający charakter odróżniający zachęcamy do skorzystania z usług profesjonalnych pełnomocników (rzeczników patentowych) mających doświadczenie w zgłaszaniu znaków towarowych przed UPRP czy EUIPO.

Jeśli zaś masz pomysł na znak towarowy w którym będą występować obrazy w ruchu ale bez połączenia z dźwiękiem to możesz rozważyć zgłoszenie znaku towarowego ruchomego.

O takim rodzaju znaku towarowego będzie można przeczytać w następnym artkule niniejszego cyklu już niebawem.

 

 

Agnieszka Skrzypczak

Agnieszka Skrzypczak jest rzecznikiem patentowym specjalizującym się w zakresie znaków towarowym i wzorów przemysłowych. W 2002 roku uzyskała uprawnienia polskiego rzecznika patentowego. Od 2004 roku posiada również uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego. Jest członkiem INTA (Międzynarodowego Zrzeszenia Znaków Towarowych) oraz PIRP (Polskiej Izby Rzeczników Patentowych). Kontakt z autorką

Podobne artykuły