Maciej Fajkowski

Maciej Fajkowski jest specjalistą ds. patentów w Kancelarii Patentowej Patpol. Na co dzień wspiera proces rejestracji patentów dla dużych klientów z branży elektronicznej oraz branży produkcji urządzeń dla przemysłu i gospodarstw domowych. Jest jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, którą ukończył na Wydziale Transportu, uzyskując tytuł inżyniera o specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa i Ekologia Transportu. Kontakt: maciej.fajkowski@patpol.pl

Badania patentowe stanu techniki, zdolności patentowej, czystości patentowej – czym są i co je różni?

Badania patentowe stanowią podstawę do skutecznego uzyskiwania praw własności przemysłowej, takich jak patenty na wynalazki i prawa ochronne na wzory użytkowe oraz do wprowadzania na rynek nowych rozwiązań w postaci produktów czy technologii. Osoby chcące...

Czytaj więcej