Maciej Fajkowski

Maciej Fajkowski jest specjalistą ds. patentów w Kancelarii Patentowej Patpol. Na co dzień wspiera proces rejestracji patentów dla dużych klientów z branży elektronicznej oraz branży produkcji urządzeń dla przemysłu i gospodarstw domowych. Jest jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, którą ukończył na Wydziale Transportu, uzyskując tytuł inżyniera o specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa i Ekologia Transportu.