Maciej Fajkowski

Maciej Fajkowski jest młodszym specjalistą ds. patentów w Kancelarii Patentowej Patpol. Do jego głównych zadań należy sporządzanie dokumentacji oraz weryfikacja tekstów walidacji patentów europejskich, przeprowadzanie badań i poszukiwań patentowych w stanie techniki pod kątem zdolności i czystości patentowej oraz prowadzenie korespondencji z Urzędem Patentowym, kancelariami zagranicznymi i obsługiwanymi klientami. Wraz z rzecznikiem patentowym opracowuje również krajowe, europejskie i międzynarodowe zgłoszenia patentowe i koordynuje prowadzenie dalszych procedur zgłoszeniowych. Na co dzień wspiera proces rejestracji patentów dla dużych klientów z branży mechanicznej oraz branży produkcji urządzeń dla przemysłu i gospodarstw domowych. Maciej jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, którą ukończył na Wydziale Transportu, uzyskując tytuł magistra inżyniera o specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa i Ekologia Transportu oraz Logistyka i Technologia Transportu Samochodowego. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Kontakt: maciej.fajkowski@patpol.pl

Badania patentowe stanu techniki, zdolności patentowej, czystości patentowej – czym są i co je różni?

Badania patentowe stanowią podstawę do skutecznego uzyskiwania praw własności przemysłowej, takich jak patenty na wynalazki i prawa ochronne na wzory użytkowe oraz do wprowadzania na rynek nowych rozwiązań w postaci produktów czy technologii. Osoby chcące...

Czytaj więcej