dr Katarzyna Jedynak

dr Katarzyna Jedynak jest specjalistą ds. patentów i rzecznikiem patentowym specjalizującym się w wynalazkach z dziedziny biologii. Na co dzień przygotowuje zgłoszenia patentowe, raporty, opinie oraz analizy. Jest doktorem nauk biologicznych w zakresie biologii. Ukończyła Wydział Biologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją Biologii Molekularnej i Biologii Komórki.