Aleksandra Kryśka

Aleksandra Kryśka jest zastępcą kierownika działu znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz rzecznikiem patentowym w kancelarii Patpol. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną znaków towarowych oraz domenami internetowymi. Reprezentuje klientów w postępowaniu administracyjnym i spornym przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jak również w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Kontakt z autorką

Uwaga! Nowe przepisy dotyczące unijnego znaku towarowego

Dopuszczona zostanie możliwość przedstawiania oznaczenia w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki. Zapewne zwiększy się więc liczba zgłoszeń tzw. znaków nietypowych, po które wraz z rozwojem nowoczesnych technologii coraz częściej sięgają przedsiębiorcy.

Czytaj więcej