Znaki towarowe

Jaką nazwę zarejestrować? Najcenniejsze wskazówki

Wybór nazwy dla marki wcale nie jest prosty. Na rynku są tysiące produktów i coraz trudniejsze staje się wymyślenie nazwy, która odróżniałaby się od innych, była chwytliwa i łatwa do zapamiętania przez konsumentów. Ba, jakby tego było mało, trzeba jeszcze sprawdzić czy identyczna lub bardzo podobna nazwa nie została już zarejestrowana na rzecz innej firmy. Nie chcemy przecież  narażać się na zarzuty naruszenia i koszty procesowe.

Jakie wymogi musi spełniać nazwa i logo aby uzyskać rejestrację?

Uzyskanie ochrony prawnej dla nazwy i logo jest możliwe poprzez rejestrację znaku towarowego. Jednak nie każda nazwa i logo mogą zostać zarejestrowane. Urząd patentowy pozwoli na rejestrację, jeśli znak towarowy spełni bezwzględne i względne przesłanki rejestracyjne.

Znak towarowy musi przede wszystkim odróżniać się od innych już używanych i  zarejestrowanych oznaczeń, tak aby konsument był w stanie rozróżnić nazwę i logo jednego przedsiębiorcy od drugiego.

Bezwzględne przesłanki rejestracyjne wymagają, aby znak nie wskazywał bezpośrednio na towar na jakim jest umieszczany lub usługę jaka jest nim reklamowana. Innymi słowy, aby znak nie był opisowy w stosunku do produktów.

Jako przykład opisowości i braku charakteru odróżniającego można podać próby rejestracji słów „laptop” dla komputerów, czy hasła „najlepsze jabłka” dla tych owoców. Takie nazwy zostaną odrzucone przez urząd patentowy.

Zgłoszona do rejestracji nazwa nie może również składać się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Warto także mieć na uwadze, że nie można stworzyć znaku towarowego, który jest sprzeczny z dobrymi obyczajami, obraża uczucia religijne, patriotyczne bądź tradycję narodową.

Kolejną kwestią jest brak zwodniczego charakteru oznaczenia. Mam tu na myśli, że nazwa nie może ze swojej istoty wprowadzać konsumentów w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego produktu. W tym aspekcie regulacje dotyczące znaków towarowych są zbieżne z przepisami o nieuczciwej konkurencji i reklamie. Nazwa nie może eksponować wartości których nie posiada produkt nim oznaczony.

Ponadto, jeśli dwie nazwy są do siebie bardzo podobne i znajdą się na tych samych produktach, bardzo możliwe, że przy zakupie, konsument pomyli się i zakupi towar innej firmy niż planował. Taki przypadek nazywany jest w prawie ryzykiem wprowadzenia odbiorcy w błąd i podlega ocenie urzędu w przypadku sporu pomiędzy dwoma znakami.

Dlatego, mając już pomysł na markę, która spełnia powyższe wymagania, należy sprawdzić czy inne podmioty obecne na rynku nie używają identycznego lub bardzo podobnego oznaczenia.

Jak to sprawdzić?

Najlepiej zacząć od zwykłego wyszukania danej nazwy w Google oraz na portalach społecznościowych. Jeżeli znajdziemy wiele wyników dla produktów i usług, które nas interesują, rejestracja nazwy, którą wybraliśmy może skończyć się niepowodzeniem.

W drugiej kolejności zalecam przeprowadzenie poszukiwania znaku towarowego w bazach urzędów patentowych. Można w tym celu skorzystać z ogólnodostępnych baz danych lub zlecić przeprowadzenie badania wyspecjalizowanemu rzecznikowi patentowemu.

Rzecznicy patentowi mają nie tylko dostęp do bardziej dokładnych, płatnych baz ale również poinformują nas o szansach na rejestrację wybranej nazwy i możliwych przeszkodach ze strony innych firm.

Informacja uzyskana od profesjonalisty pozwoli na uzyskanie szerszego obrazu sprawy i umożliwi podjęcie decyzji, czy warto dokonać zgłoszenia w urzędzie patentowym.

Co dalej?

Mając już wiedzę, że wybrana nazwa i logo nadają się do rejestracji oraz, że nie naruszają wcześniejszych praw osób trzecich, można przystąpić do zgłoszenia. Skorzystanie z pomocy rzecznika patentowego nie jest niezbędne ale z całą pewności przynosi wiele zalet i pozwala na ograniczenie niepotrzebnych kosztów.

Jeśli już o kosztach mowa, to sama procedura i koszty związane z rejestracją znaku towarowego zależą od terytorium na jakim o ochronę chce się ubiegać, a także od liczby klas towarowych i usługowych, do których oznaczania ma być zgłoszony znak towarowy.

Dofinansowania na zgłoszenia znaków towarowych

Do połowy grudnia 2022 r. małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z programu dotacji na ochronę praw własności intelektualnej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund, jak również uzyskać w naszej Kancelarii.

W zeszłym roku nasi rzecznicy uzyskali wiele dotacji dla swoich klientów i mają już doświadczenie w tym procesie.

Rejestracja nazwy przebiegła pomyślnie. Czy można też chronić opakowanie i wygląd towaru?

Jak najbardziej! Jeśli ten temat Cię zaciekawił zapraszamy do obserwowania naszego bloga, a w celu uzyskania konkretnych informacji zachęcamy do kontaktu z naszymi rzecznikami.

 

 

Nina Jankowska

Nina Jankowska jest rzecznikiem patentowym w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych w kancelarii Patpol. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, obecnie studiuje prawo w Akademii Leona Koźmińskiego. Kontakt z autorką