Wzory przemysłowe

Czym jest wzór przemysłowy?

W obecnych czasach klienci dokonujący decyzji o zakupie produktów zwracają baczną uwagę na ich wygląd, szczególnie jeśli są to produkty tego samego rodzaju.

Producenci mając świadomość, że atrakcyjny wygląd zwiększa wartość produktu, podnosi jego atrakcyjność i przyciąga uwagę klientów, prześcigają się w co raz to nowym, bardziej innowacyjnym i kreatywnym designie swoich produktów.

Biorąc pod uwagę, że stworzenie takiego designu wymaga wiele wysiłku, starań oraz nakładów finansowych, warto pamiętać o zabezpieczeniu rezultatów takiej kreatywnej pracy. W takim przypadku z pomocą przychodzi wzór przemysłowy.

W tym wpisie zaczniemy od podstaw i opowiemy o tym czym jest wzór przemysłowy oraz jakie warunki musi spełniać, aby mógł dać skuteczną ochronę.

Przez wzór przemysłowym rozumie się wygląd całości lub części produktu. Mówiąc o wyglądzie, który może być chroniony jako wzór przemysłowy mamy na myśli zespół cech, takich jak m.in.:

– linie

– kontury

– kształt

– forma

– struktura lub materiał

– kolorystyka

– ornamentacja

bądź jakichkolwiek innych, składających się na postać produktu.

Przykładowo zatem wzorem przemysłowym może być:

  • postać dwuwymiarowa składająca się z np. linii, konturów i kolorystyki jak wszelkie wzory graficzne:

 

Wzór wspólnotowy nr 008050116-0002 Wzór wspólnotowy nr 008017206-0002
Wzór wspólnotowy nr 007826961-0001 Wzór wspólnotowy nr 007733092-0001

 

  • postać trójwymiarowa, przestrzenna składająca się np. z linii, kształtu, kolorystyki, ornamentacji:
Wzór wspólnotowy nr 007799176-0005 Wzór wspólnotowy nr 004669059-0003
Wzór wspólnotowy nr 004046118-0001 Wzór wspólnotowy nr 008158117-0004

 

Warto przy tym pamiętać, że cechy wyglądu produktu wynikające wyłącznie z funkcji technicznej, jaką ma taki produkt spełniać, nie podlegają ochronie.

Sformułowane tak ogólnie pojęcie wzoru przemysłowego oznaczałoby, że za jego pomocą możemy chronić praktycznie wszystko. Każdy wygląd, w każdej kombinacji wskazanych wyżej cech.

Przyglądając się bazom zarejestrowanych wzorów przemysłowych, gdzie znaleźć można na przykład takie wzory:

Wzór wspólnotowy nr 004662815-0001 Wzór wspólnotowy nr 002623934-0003
Wzór wspólnotowy nr 005230257-0001 Wzór wspólnotowy nr

można by dojść do wniosku, że w sumie tak jest.

Jednak, aby wzór przemysłowy mógł faktycznie dać skuteczną ochronę, musi spełniać jeszcze dwa warunki.

 

A mianowicie, musi być nowy i mieć indywidualny charakter.

 

Nowy, czyli jaki?

Nowym jest taki wzór, który nigdy wcześniej nie został udostępniony publicznie gdziekolwiek na świecie.

 

Udostępnieniem publicznym może być np.:

– publikacja na stronie internetowej,

– publikacja w mediach społecznościowych,

– publikacja w czasopiśmie,

– umieszczenie w katalogu, ulotce reklamowej,

– wystawienie na wystawie,

– wystąpienie na seminarium, konferencji, wykładzie,

– wprowadzenie do obrotu i oferowanie do sprzedaży.

 

Praktycznie każde takie udostępnienie publiczne powoduje, że wzór przestaje być nowy i nie może być skutecznie chroniony.

Więcej na temat nowości i udostępnienia publicznego oraz związanych z tym wyjątkach opowiemy w kolejnymi wpisie.

Ustalmy jeszcze co oznacza, że wzór przemysłowy musi mieć indywidualny charakter.

W praktyce oznacza to, że wygląd produktu musi różnić się od tego co do tej pory było znane na rynku, na tyle, aby wywoływało odmienne ogólne wrażenie na użytkowniku takich produktów.

 

Przy ocenie czy wzór przemysłowy ma indywidualny charakter bierze się również pod uwagę swobodę twórczą jaką dysponował projektant przy opracowaniu wyglądu produktu.

Wygląd każdego produktu spełniającego wskazane powyżej warunki może uzyskać ochronę, która umożliwia zwalczanie kopiowania bądź podrabiania wzoru przez konkurentów ponieważ rejestracja wzoru przemysłowego daje wyłączność na korzystanie ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy, w tym m.in. prawo zakazywania wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu czy eksportu, produktów według wzoru.

Nadal zastanawiasz się czy wygląd Twojego produktu można chronić jako wzór przemysłowy? Zachęcamy do kontaktu lub śledzenia naszego bloga ponieważ niedługo pojawią się kolejne wpisy dot. wzorów przemysłowych.

 

 

Joanna Piłka

Joanna Piłka jest rzecznikiem patentowym w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz domen internetowych. Opracowuje strategię i zapewnia doradztwo dotyczące ochrony marki i wzorów przemysłowych, sporządza opinie prawne, przeprowadza badania zdolności i czystości rejestrowej. Jest członkiem INTA oraz ECTA (członek Design Committee of ECTA). Kontakt z autorką

Podobne artykuły