Reforma legislacyjna dotycząca obszaru praw własności przemysłowej w Unii Europejskiej wkracza w kolejną fazę. Od 1 października 2017 r. zaczęły obowiązywać niezwykle ważne zmiany w zakresie znaku towarowego UE. Pisaliśmy już o tym w artykule  „Uwaga! Nowe przepisy dotyczące unijnego znaku towarowego„. Dziś zwracamy uwagę na kolejne zmiany, tym razem w zakresie postępowania przed EUIPO.

Od 01.10.2017 zmiany proceduralne w postępowaniu przed EUIPO

Obok zmian dotyczących zniesienia wymogu przedstawienia znaku towarowego w formie graficznej, a także zasad dotyczących znaku certyfikującego UE – o czym pisaliśmy w 1. części artykułu – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, wprowadziło również liczne zmiany proceduralne.

Zmiany w zakresie wcześniejszych praw

Zastrzeżenie pierwszeństwa należy składać razem z wnioskiem o rejestrację ZTUE. Dokumentacja związana z zastrzeganym pierwszeństwem może być uzupełniona w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia. Co ważne, zastrzeżenie pierwszeństwa, które do momentu powołania się na nie pozostaje jedynie oświadczeniem, nie jest poddawane analizie merytorycznej przez Urząd.

Od 1 października 2017 r. nie jest także konieczne przedstawianie dowodów w postaci wydruków z baz danych. Wystarczające jest wskazanie źródła internetowego uznanego przez Urząd. Źródłem takim są bazy danych krajowych i regionalnych urzędów ds. własności intelektualnej w UE, a także baza TMView. Zmiana ta dotyczy jedynie dowodów w postaci praw, które zostały zarejestrowane (np. zarejestrowanych znaków towarowych).

Przeniesienie zamiast unieważnienia

W przypadku zarejestrowania znaku przez agenta lub pełnomocnika bez upoważnienia właściciela, właściciel będzie miał prawo do wystąpienia o przeniesienie znaku na swoją rzecz (o ile agent lub pełnomocnik nie uzasadnią swojego działania). Obecnie w takim przypadku możliwe było jedynie wystąpienie o unieważnienie znaku.

Nowe zasady dotyczące komunikacji z Urzędem

Od 1 października 2017 r. wprowadzono również możliwość komunikacji z Urzędem za pośrednictwem kuriera, zrezygnowano natomiast z doręczeń osobistych oraz doręczeń do skrytki pocztowej Urzędu. Przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem faksu traktowane będzie tak jak zgłoszenie drogą elektroniczną, co oznacza w szczególności możliwość zastosowania obniżonej opłaty urzędowej za zgłoszenie oraz przedłużenia. Wyłączono natomiast możliwość złożenia zgłoszenia za pośrednictwem faksu w przypadku znaków towarowych w których występuje kolor (np. znaki graficzne).

Ponadto, od dnia 1.01.2018 komunikacja za pośrednictwem faksu w przypadku zgłoszeń i przedłużeń ochrony znaków możliwa będzie wyłącznie jako droga awaryjna, w razie braku możliwości skorzystania z formularzy elektronicznych, dostępnych na stronie Urzędu.