Zastrzeżenia prawne

Żaden z artykułów zamieszczonych w serwisie internetowym ip-blog.pl nie stanowi interpretacji prawnej porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny lub szkoleniowy. Kancelaria Patentowa Patpol podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie pełnych, fachowych oraz aktualnych informacji. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zawartych na stronie informacji oraz w celu uzyskania porady prawnej lub opinii, należy skontaktować się telefonicznie bądź osobiście z Patpol Kancelarią Patentową sp. z o.o. w Warszawie.

 

 

Prawa autorskie

Treść materiałów umieszczonych na stronie jest chroniona przepisami prawa autorskiego oraz innymi dotyczącymi ochrony praw własności intelektualnej. Prawa wynikające z w/w przepisów przysługują wyłącznie Patpol Kancelarii Patentowej sp. z o.o., jeśli nie zastrzeżono inaczej. Wykorzystanie jakiejkolwiek treści materiałów w celu innym niż użytek osobisty, bez pisemnej zgody Patpol Kancelarii Patentowej sp. z o.o, jest zabronione.